Top 10 Câu Hỏi Khó Nhất Trong Đề Thi Sát Hạch Bằng Lái

Lưu ngay top 10 câu hỏi khó nhất trong kỳ thi sát hạch bằng lái để có thể lấy trọn điểm phần thi lý thuyết nhé! 

Top 10 câu hỏi khó nhất trong đề thi sát hạch bằng lái

Người có giấy phép lái xe hang FE được điều khiển loại xe nào dưới đây?

1 – Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và đưuọc điều khiển các loại xe: Ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, FB2, FD

2 – Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ mo óc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ mo óc và được điều khiển các loại xe: Ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, FB2, FD

3 – Tất cả các loại xe nêu trên

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

1 – Phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng, đỗ nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm.

2 – Phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm; xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục không được dừng, đỗ trong quá trình vận chuyển

3 – Cả ý 1 và ý 2

Biển nào cấm máy kéo?

Top 10 câu hỏi khó nhất trong đề thi sát hạch bằng lái
Top 10 câu hỏi khó nhất trong đề thi sát hạch bằng lái

 

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không?

1 – Bị nghiêm cấm

2 – Không bị nghiêm cấm

3 – Không bị nghiêm cấm, nếu có chất ma túy ở mức nhẹ, có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

1 – Phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng, đỗ nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm.

2 – Phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm; xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục không được dừng, đỗ trong quá trình vận chuyển

3 – Cả ý 1 và ý 2

Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

Top 10 câu hỏi khó nhất trong đề thi sát hạch bằng lái
Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

 

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Không biển nào

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Top 10 câu hỏi khó nhất trong đề thi sát hạch bằng lái
Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

1 – Xe tải, xe công an, xe khách, xe con

2 – Xe công an, xe khách, xe con, xe tải

3 – Xe công an, xe con, xe tải, xe khách

4 – Xe công an, xe tải, xe khách, xe con

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Top 10 câu hỏi khó nhất trong đề thi sát hạch bằng lái
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

1 – Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B)

2 – Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A)

3 – Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương

Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây?

1 – Trên cầu hẹp có một làn xe. Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

2 – Trên cầu có từ 02 làn xe trở lên; nơi đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt; xe được quyền ưu tiên đang đi phía trước nhưng không phát tín hiệu ưu tiên.

3 – Trên đường có 2 làn đường được phân chia làn bằng vạch kẻ nét đứt.

Hành vi sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy xe mô tô khác bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không?

1 – Chỉ được kéo nếu đã nhìn thấy trạ xăng

2 – Chỉ được thực hiện trên đường vứng phương tiện cùng tham gia giao thông.

3 – Không được phép

 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart