Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ

Người thuê hàng hóa có nghĩa vụ - Câu hỏi sát hạch - Bảo hiểm PVI

Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ và những quyền lợi đi kèm với nhau. Hiểu rõ về những điều này để không còn hoang mang khi bắt đầu làm nhé!

Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ gì dưới đây?

1 – Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trức khi giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải; đóng gói hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đầy đủ, rõ ràng; giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải đúng thời gian, địa điểm và nội dung khác ghi trong giấy gửi hàng.

2 – Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về phương tiện vận chuyển hàng hóa và giao cho người lái xe; xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn; giao hàng hóa cho người nhận hàng đúng thời gian, địa điểm.

3 – Cả ý 1 và ý 2

Giải đáp Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ

Câu trả lời đúng là câu 1

– Căn cứ Khoản 2, Điều 74, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ:

Người thuê hàng hóa có nghĩa vụ - Câu hỏi sát hạch - Bảo hiểm PVI
Người thuê hàng hóa có nghĩa vụ – Câu hỏi sát hạch – Bảo hiểm PVI

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải; đóng gói hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đầy đủ, rõ ràng; giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải đúng thời gian, địa điểm và nội dung khác ghi trong giấy gửi hàng. Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ cung cấp đủ giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải và phải đảm bảo hàng hóa được đói gói đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hàng.

Trong quá trình vận tải hàng hóa bên đối tượng thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ chuyển cho bên đơn vị nhận vận chuyển hàng đảm bảo xác nhận bên đơn vị vận chuyển đã nhận đầy đủ hàng. Bên thuê vận chuyển phải đảm bảo lượng hàng hóa giao cho nhà vận chuyển phải đúng thời hạn, đúng địa điểm như thỏa thuận theo hợp đồng. Hàng hóa phải được đóng gói đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu đầy đủ và rõ ràng như hợp đồng các bên đã thỏa thuận.

Bên thuê vận tải phải chịu phần chi phí bốc xếp hàng hóa, bên nhận vận tải chỉ có trách nhiệm hỗ trợ nâng, hạ hàng hóa tại kho bãi tại kho của đơn vị vận chuyển. Hoặc nếu bên vận chuyển chịu phí bốc xếp hàng, bên thuê vận chuyển phải thỏa thuận trước đơn vị kinh doanh vận chuyển. Các đơn vị kinh doanh vận tải có quyền từ chối xếp hàng hóa lên phương tiện khi mà phương tiện đó không đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Đặc biệt quan trọng: Từ A Đến Z Về Biển Báo Giao Thông Đường Bộ. Theo dõi Website của chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart