Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn

Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn nào ?

Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn và nghĩa vụ nhất định đi kèm với nhau. Hiểu rõ về những điều này để không còn hoang mang khi bắt đầu làm nhé!

Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn nào dưới đây?

1 – Người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn tự ý thay đổi vị trí đón, trả khách theo hợp đồng vận chuyển hoặc đón thêm người ngoài danh sách khách đã đăng ký

2 – Người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn được từ chối vận chuyển trước khi phương tiện rời bến, rời vị trí đón trả khách theo hợp đồng vận chuyển những người đã có vé hoặc người trong danh sách hợp đồng có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người khác, gian lận vé hoặc hành khách đang bị dịch bệnh nguy hiểm

3 – Cả ý 1 và ý 2

Giải đáp Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn nào ?

Câu trả lời đúng là câu 1: Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn được từ chối vận chuyển trước khi phương tiện rời bến, rời vị trí đón trả khách theo hợp đồng vận chuyển những người đã có vé hoặc người trong danh sách hợp đồng có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người khác, gian lận vé hoặc hành khách đang bị dịch bệnh nguy hiểm.

Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn nào ?
Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn nào ?

– Căn cứ Khoản 1, Điều 69, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn sau đây:

Thu cước, phí vận tải; từ chối vận chuyển trước khi phương tiện rời bến xe, rời vị trí đón, trả hành khách theo hợp đồng vận chuyển những người đã có vé hoặc người trong danh sách hợp đồng có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc của người kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài sản của người khác, gian lận vé hoặc hành khách đang bị dịch bệnh nguy hiểm.

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc “PVI Là Công Ty Gì?”

Kinh doanh vận tải hành khách là việc vận chuyển hành khách từ bến điểm xuất phát đến điểm dừng theo hợp đồng vận chuyển của hành khách. Kinh doanh vận chuyển hành khách gồm có kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định.

Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn: Thu cước, phí vận tải của hành khách, vì bên người kinh doanh vận tải là bên cung cấp dịch vụ, hành khách là người được hưởng dịch vụ, nên hành khách phải có nghĩa vụ trả các khoản phí vận tải mà bên kinh doanh vận tải hành khách đã cung cấp.

Người kinh doanh vận tải hành khách có quyền hạn từ chối vận chuyển hành khách trước khi phương tiện rời bến xe, rời vị trí đón, trả hành khách theo hợp đồng vận chuyển. Những người đã có vé hoặc người trong danh sách hợp đồng mà vi phạm các hành vi như: Gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc của người kinh doanh vận tải, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người khách, hoặc các hành khách khách có ý gian lận vé, hay hành khách đang bị dịch bệnh nguy hiểm.

Theo dõi Website của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin hay khác.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart