mức phạt các lỗi vi phạm giao thông hay gặp

mức phạt các lỗi vi phạm giao thông hay gặp

Tự chạy xe tiềm tàng rất nhiều rủi ro, có nguy cơ bị công an phạt nếu có sai sót về các lỗi sai trong an toàn giao thông. Để hạn chế điều này, bạn cần lưu ý những mức phạt các lỗi vi phạm giao thông nổi bật.

Luật an toàn giao thông Việt Nam được ban hành từ năm 2008 đã quy định chi tiết rấ nhiều mức phạt đối với tất cả các lỗi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, có các mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp, thường vi phạm sau.

Lỗi vượt đèn đỏ

Khi tham gia giao thông, lỗi vượt đèn đỏ là hành vi không chấp hành hiệu lệnh được phát ra từ đèn giao thông.

Phạt lỗi vượt đèn đỏ là một trong những mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường thấy, đặc biệt ở những đoạn đường vắng người qua lại. Khi này, chủ phương tiện thường chủ quan, lơ là với đèn tín hiệu. Vậy nên, luật pháp cũng đã có quy định xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với người vi phạm.

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi vượt đèn đỏ - bảo hiểm pvi
Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi vượt đèn đỏ

Đối Với Xe Gắn Máy

 • Căn cứ điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm g khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi vượt đèn đỏ.
 • Đồng thời, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (theo điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Đối Với Xe Ô Tô

Theo điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm đ khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định: Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi vượt đèn đỏ bị phạt tiền 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Xem chi tiết tại: Lỗi Vượt Đèn Đỏ – Giết Người Không Dao

Lỗi chạy quá tốc độ

Phạt lỗi chạy quá tốc độ là một trong các mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp, đặc biệt là ở các bạn trẻ. Đối với người chạy xe máy và chạy xe ô tô thì mức xử phạt khi phạm lỗi chạy quá tốc độ sẽ khác nhau, theo quy định của Nhà nước ban hành.

Đối với xe máy

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm k khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP)).

– Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm a Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm g khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP)).

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h (Điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi chạy quá tốc độ - bảo hiểm pvi
Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi chạy quá tốc độ

Đối với xe ô tô

– Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CPđược sửa đổi tại điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP);

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h (Điểm a Khoản 6 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h (Điểm c Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Để biết chi tiết hơn về lỗi chạy quá tốc độ, bạn có thể đọc thêm bài viết: Lỗi Chạy Quá Tốc Độ, Xử Phạt Bao Nhiêu Mới Xứng Đáng?

Lỗi đè vạch

Lỗi đè vạch được xác định khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho bánh xe đè/lấn lên các loại vạch kẻ đường không được phép cắt qua. Lỗi đè vạch nhìn thì có vẻ không quá nguy hiểm nhưng về thực chất, lỗi lấn làn đè vạch chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cùng nhiều vụ va chạm khác. Mức xử phạt đối với lỗi này chính là một trong các mức phạt các lỗi vi phạm giao thông nhiều người bị nhất.

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi đè vạch - bảo hiểm pvi
Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi đè vạch

Xử Phạt Lỗi Đè Vạch Đối Với Xe Máy

Người điều kiển xe máy mà đè lên những vạch cấm như vạch vạch phân chia hai chiều xe chạy, dạng vạch đơn, nét liền: dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều; xe không được lấn làn, không được đè lên vạch thì sẽ bị xử lý như sau:

+ Mức xử phạt được quy định tại điểm a, khoản 1 điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thì mức phạt tiền là Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi  không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

Theo đó trường hợp xe máy đè lên vạch kẻ đường sẽ bị xác định là lỗi không chấp hành vạch kẻ đường, xử phạt tiền mức từ 100 000 đồng cho đến 200 000 đồng.

+ Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 7 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì mức xử phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là xe) vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi không chấp vạch kẻ đường.

Cũng tại điểm c, khoản 1, điều 8 quy định phạt từ 80.000 đồng – 100.000 đồng đối với lỗi đè vạch xương cá.

Xử Phạt Lỗi Đè Vạch Đối Với Xe Ô Tô

Căn cứ tại điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP,  về xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ khi không chấp hành vạch kẻ đường thì mức xử phạt đối với ô tô là: từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Xem chi tiết hơn tại: Lỗi Đè Vạch – Nhiều Người Vẫn Tưởng Là “Vô Tội”

Lỗi không xi nhan

Tương tự như trên, xử phạt lỗi không xi nhan là một trong các mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp, nhất là các tuyến đường ít người qua lại. Người lái xe tuyệt đối không được chủ quan mà xem thường điều này. Với những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được của lỗi không xi nhan, Nhà nước đã ban hành quy định cụ thể về mức phạt áp dụng với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm lỗi này trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Mức Phạt Đối Với Xe Máy Phạm Lỗi Không Xi Nhan

Theo Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt đối với người điều khiển xe máy mắc lỗi không bật xi nhan trong trường hợp cần thiết, cụ thể như sau:

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi không xi nhan - bảo hiểm pvi
Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông: lỗi không xi nhan
 • Phạt từ 100.000 – 200.000 đồng khi xe chuyển làn đường nhưng không có tín hiệu xi nhan báo trước.
 • Phạt từ 400.000 – 600.000 đồng đối xe chuyển hướng nhưng không có tín hiệu xi nhan báo trước hướng rẽ (trừ trường hợp đi theo hướng cong của đoạn đường không giao nhau cùng mức).
 • Người điều khiển khi mắc lỗi xi nhan sẽ không bị tước giấy phép lái xe nhưng có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe. 

Mức Phạt Đối Với Ô Tô Phạm Lỗi Không Xi Nhan

Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt với lỗi ô tô không xi nhan trong trường hợp cần thiết, cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng đối với trường hợp dừng, đỗ xe nhưng không có tín hiệu xi nhan báo trước. 
 • Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng đối với trường hợp chuyển làn đường nhưng không có tín hiệu xi nhan báo trước. 
 • Phạt tiền từ 800.000 – 1.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển hướng nhưng không có tín hiệu xi nhan báo trước hướng rẽ (trừ trường hợp người điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ tại nơi đường không giao nhau cùng mức). 
 • Phạt tiền từ 800.000 – 1.000.000 đồng đối với trường hợp lùi xe nhưng không có tín hiệu xi nhan báo trước. 
 • Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng đối với trường hợp chuyển làn đường trên đường cao tốc nhưng không xi nhan báo hiệu trước.
 • Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng đối với trường hợp người điều khiển xe ô tô không đưa ra tín hiệu báo trước khi vượt.

Xem thêm: Lỗi Không Xi Nhan – Không Thể Xem Thường Hậu Quả

Tóm lại

Có thể thấy, các mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp hiện nay đã dần cao hơn so với lúc trước. Điều này cũng là để nhắc nhở, răn đe người tham gia phải luôn chấp hành đúng luật  giao thông. Một khi đã quyết định tự chạy xe về quê, đi du lịch hay đi phượt cùng bạn bè chúng ta cần phải chấp hành nghiêm chỉnh.

Một nền văn hóa giao thông đẹp luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, nhất là ý thức của con người. Bài viết tổng hợp các mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp khi chạy xe hi vọng có thể giúp bạn năm svuwngx hơn về luật giao thông, chuẩn bị chu toàn cho chuyến đi của mình. Đừng quên theo dõi Website của chúng tôi để cập nhật thê, những thông tin thú vị khác.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart