Câu Hỏi Đề Thi Sát Hạch Bằng Lái Từ Dễ Đến Khó Phần 22

Câu Hỏi Đề Thi Sát Hạch Bằng Lái Từ Dễ Đến Khó Phần 22

Trong chuỗi series về các câu hỏi đề thi sát hạch bằng lái từ dễ đến khó này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trọn bộ 600 câu hỏi mô phỏng để bạn luyện tập và tự tin hơn trước khi bước vào kỳ thi.

Câu 176/ Hành khách có các nghĩa vụ gì khi đi trên xe ô tô vận tải hành khách?

1 – Mua vé và trả cước, phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định; có mặt tại nơi xuất phát đúng theo thời gian đã thỏa thuận; chấp hành quy định về vận chuyển; thực hiện đúng hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

2 – Được mang theo hành lý, hàng hóa mà pháp luật cấm lư thông khi đã trả cước, phí vận tải

3 – Cả ý 1 và ý 2

Câu 177/ Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì ở dưới đây?

1 – Yêu cầu người thuê vận tải cung cấp thông tin cần thiết về hàng hóa để ghi vào giấy vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó

2 –Yêu cầu xếp hàng hóa vận chuyển trên xe vượt quá chiều cao quy định nhưng phải có chằng buộc chắc chắn

3 – Yêu cầu xếp hàng hóa vượt trọng tải 10 %

Câu 178/ Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?

1 – Cung cấp phương tiện và thực hiện thời gian địa điểm giao hàng hóa cho người nhận hàng theo điều kiện của người kinh doanh vận tải; chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải phù hợp với quy định của pháp luật

2 – Bồi thương thiệt hại cho người thuê vận tải do mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy trong quá trình vận tỉa từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng; bồi thường thiệt hại do người làm công, người đại diện gây ra trng khi thực hiện công việc được người kinh doanh vận tải giao; chịu trách nhiệ về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái vứi quy định của pháp luật.

3 – Cả ý 1 và ý 2

Câu 179/ Ngườ thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây?

1 – Từ chối xếp hàng lên phương tiện mà phương tiện đó không đúng thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

2 – Từ chối xếp hàng hóa lên phương tiện khi thấy phương tiện đó không phù hợp với yêu cầu; yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng trước thời hạn đã thảo thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh daonh vận tỉa bồi thườn thiệt hại khi người kinh doanh vận tải gây thiệt hại

Câu 180/ Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?

1 – Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trức khi giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải; đóng gói hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đầy đủ, rõ ràng; giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải đúng thời gian, địa điểm và nội dung khcas ghi trong giấy gửi hàng.

2 – Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về phương tiện vận chuyển hàng hóa và giao cho người lái xe; xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn; giao hàng hóa cho người nhận hàng đúng thời gian, địa điểm.

3 – Cả ý 1 và ý 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart