Câu hỏi về biển báo cấm – bộ câu hỏi sát hạch

biển báo cấm - bảo hiểm pvi

Hiểu và nắm rõ các khái niệm, quy tắc giao thông đường bộ vừa là cách giúp bạn tham gia giao thông an toàn vừa giúp bạn có thể vượt qua kỳ thi bằng lái một cách dễ dàng đấy! Đừng bỏ qua series câu hỏi thú vị về luật giao thông trên Website của chúng tôi nếu bạn muốn nắm rõ những khái niệm, quy tắc một cách nhanh nhất.

Biển báo hiệu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen là loại biển gì dưới đây?

Câu hỏi lý thuyết sát hạch - biẻn báo hình tròn - bảo hiểm PVI
Câu hỏi lý thuyết sát hạch – biẻn báo hình tròn – bảo hiểm PVI

Giải đáp về biển báo cấm

Theo quy định cụ thể tại Khoản 15.1 Điều 15 Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông và Vận tải thì: “15.1. Nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm. Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.”

Đặc biệt quan trọng: Từ A Đến Z Về Biển Báo Giao Thông Đường Bộ

Căn cứ theo quy định được nêu ở trên, biển báo cấm chính là một loại biển báo được sử dụng để biểu thị các điều cấm đối với chủ thể là người tham gia giao thông và người tham gia giao thông sẽ không được vi phạm những điều này. Nếu người tham gia giao thông vi phạm các điều cấm này, người tham gia giao thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm biển báo cấm theo quy định hiện hành bao gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140. Hầu hết thì các biển báo cấm đường bộ sẽ  đều sẽ có viền đỏ nền trắng và sẽ có cùng chung một quy cách thống nhất với đường kính biển báo đó là 70 cm, viền đỏ là 10 cm và vạch đỏ là 5

Theo dõi Website của chúng tôi để cập nhật những thông mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart