Bảo hiểm tai nạn Học sinh – Sinh viên bồi thường trong phạm vi nào?

Bảo hiểm tai nạn Học sinh – Sinh viên bồi thường trong phạm vi nào?

Như đã nói ở bài viết trước, bảo hiểm tai nạn Học sinh – Sinh viên hiện đang là một trong nhưungx sảnt phẩm được người tham gia quan tâm nhiều trên thị trường. Vậy Bảo hiểm tai nạn Học sinh – Sinh viên bồi thường trong phạm vi nào?, cùng chúng tôi tìm hiểu ngay qua bài viết này.

Phạm vi bồi thường bảo hiểm tai nạn Học sinh – Sinh viên

Bảo hiểm tai nạn học sinh – sinh viên PVI trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm (học sinh, sinh viên) trong những trường hợp sau đây:

Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Trường hợp học sinh, sinh viên chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm. Bảo hiểm tai nạn học sinh – sinh viên PVI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm phạm vi bảo hiểm A ghi trong hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phạm vi bồi thường của bảo hiểm tai nạn Học sinh – Sinh viên?
Phạm vi bồi thường của bảo hiểm tai nạn Học sinh – Sinh viên?

Chết, thương tật thân thể do tai nạn

– trường hợp Học sinh, sinh viên chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Bảo hiểm PVI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm phạm vi bảo hiểm B ghi trong hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm

– Trường hợp Học sinh, sinh viên được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Bảo hiểm PVI trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trâm của số tiền bảo hiểm phạm vi bảo hiểm B ghi trong hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm theo “bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” của Bảo hiểm PVI được ban hành trên cơ sở Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.”

– Trường hợp học sinh, sinh viên được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do tai chính hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo hiểm PVI sẻ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm phạm vi bảo hiểm B ghi trong trong hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.

Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải phẫu thuật

Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau ,bênh tật, thai sản và phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

Ốm đau, bệnh tật, thai sản, thương tật thân thể do tai nạn phải nằm viện

– Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau, bênh tật, thai sản, thương tật thân thể do tai nạn phải nằm viền thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm tai nạn học sinh – sinh viên PVI trả trợ cấp mỗi ngày 0,5% số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm D nhưng không vượt quá 60 ngày/năm bảo hiểm. Trường hợp nằm điều trị tại bệnh viện Đông y, Bảo hiểm PVI trả mỗi ngày tối đa 0,2% số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm D nhưng không vượt quá 150 ngày/năm bảo hiểm.

– Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời gian dưới 1 năm, số ngày tối đa được chi trả tiền bảo hiểm sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tháng tham gia bảo hiểm/năm

– Người được bảo hiểm có quyền lựa chọn tham gia các phạm vi bảo hiểm trên, tuy nhiên phải tham gia ít nhất 2 trong 4 phạm vi bảo hiểm các quy tắc bảo hiểm.

– Số tiền bảo hiểm của phạm vi bảo hiểm C và phạm vi bảo hiểm D không được cao hơn số tiền bảo hiểm của các phạm vi bảo hiểm còn lại.

Đừng bỏ qua: Hiểu Rõ Về Hợp Đồng Tái Bảo Hiểm

Tính phí bảo hiểm nạn Học sinh – Sinh viên như thế nào?

Tính phí bảo hiểm nạn Học sinh – Sinh viên như thế nào?
Tính phí bảo hiểm nạn Học sinh – Sinh viên như thế nào?

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm X 0.15%

Số tiền bảo hiểm từ: 1.000.000 – 30.000.000 vnđ

Đừng quên theo dõi Website của chúng tôi để cập nhật thêm những thông tin thú vị khác.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart